Số 184/15 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp HCM 
Cất giữ yêu thương, vẹn tròn hạnh phúc!

Xôi chè thôi nôi đầy tháng

Xôi chè thôi nôi đầy tháng

Xôi chè thôi nôi đầy tháng